On-line наручивање докуменaта

Подаци о наручиоцу

ОБАВЕЗНО ПОПУНИТЕ СВА ПОЉА!!!
Приликом попуњавања користите латинично писмо, са домаћим словима: ć, č, š, đ, ž.

Име:
Презиме:
E-mail:
Контакт телефон:
Мобилни телефон:
Општина пребивалишта:
Адреса на коју желите да Вам документи буду испоручени:
Улица:
Број:
Спрат - број стана:
(није обавезно)
Желите ли да будете контактирани пре испоруке ради договора места и времена испоруке?
ДА НЕ
Врста документа који наручујете:
Извод из матичне књиге рођених - Крштеница
Уверење о држављанству
Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству
Извод из матичне књиге венчаних - Венчаницa
Извод из матичне књиге умрлих - Умрлица
Извод из матичне књиге рођених - на међународном обрасцу
Извод из матичне књиге венчаних - на међународном обрасцу
Извод из матичне књиге умрлих - на међународном обрасцу


Цене достављања:
- За изводе из књига рођених, венчаних и умрлих плаћа се републичка административна такса од 420 дин, а за сваку следећу копију плаћа се 120 дин, плус цена доставе од 237 дин.
- За уверење о држављанству плаћа се републичка административна такса од 740 дин, а за сваку следећу копију плаћа се 440 дин, плус цена доставе од 237 дин.
- За прву копију извода на међународном обрасцу плаћа се 690 дин, а за сваку следећу копију плаћа се 390 дин, плус цена доставе од 237 дин.

Рокови достављања:
- На територији Београда документи се достављају у року од 1 до 3 радна дана, а таксе и трошкови достављања се плаћају пошти поузећем.
- Рок за достављање ван Београда је 1 до 5 радних дана и достава је поштом поузећем.