• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна Локална самоуправа Управа Градске општине 
Служба за управљање документима Штампа

врши послове који се односе на:

- послове Писарнице и Пријемне канцеларије (пријем захтева и других поднесака, класификација захтева и додељивање бројева, шифрирање предмета за аутоматску обраду података, старање о правилном таксирању примљених поднесака, здруживање новопримљених поднесака са предметима из текуће архиве, унос и скенирање предмета у базу информационог система, распоређивање предмета по унутрашњим организационим јединицама (одељењима, службама и одсецима), штампање доставних књига-листинга, обавештавање странака о фази поступка по поднетим захтевима, пријем завршених предмета за архивирање, здружења предмета, улагање предмета у рок и брига о благовременом враћању из рока);
- послове Архиве (развођење предмета и њихово улагање у одговарајуће фасцикле, здруживање предмета, издавање предмета на реверс, обезбеђивање разгледања списа, вођење архивске књиге, организовање излучивања безвредног регистратурског материјала, старање о правилној примени Листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања, унос и скенирање архивске грађе);
- пријем, усмеравање и пружање услуга грађанима код иницирања поступака у надлежности Управе ГО Звездара;
- електронску обраду докумената (увид, преузимање, унос или измена података у информационом систему у складу са Уредбом и Упутством о канцеларијском пословању у органима државне управе)
- друге послове државне управе у складу са прописима. 

Начелник Службе: Зорица Војиновић
e-mail:  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
тел. 011 3405 605