• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна Локална самоуправа Управа Градске општине 
Одељење за грађевинске послове Штампа
врши послове који се односе на :

- праћење стања у грађевинској области;
- давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа из ове области;
- доноси решења у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу и реконструкцију   објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине и претварање  заједничких просторија у стамбени односно пословни простор;
- припајање заједничких просторија стану или пословном простору;
- издавање одобрења за изградњу објеката и изводјење радова за које се не издаје градјевинска дозвола и то за изградњу помоћних објеката, посебне врсте објеката, извођење радова на инвестиционом одржавању објеката и радова на уклањању препрека за инвалидна лица, адаптација, санација, промене намене објекта;
- издавање употребне дозволе за објекте за које издаје грађевинску дозволу;
- чување техничке документације;
- припремање нацрта одлука и других аката и стручно опслуживање Скупштине градске општине и њених радних тела, председника градске општине и градске општине из делокруга одељења;
- покретање иницијативе код надлежних државних органа и организација, решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права градјана од значаја за рад Одељења и Управе градске општине Звездаре у целини, вршење послова државне управе који су јој поверени;
- друге послове предвиђене законом и другим прописима.
 
Начелник одељења: Предраг Видосављевић дипл. инж. грађ.
e mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели  
телефон: 011 3405-741 и 3405-640