Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/includes/funkcije.php:1) in /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/includes/funkcije.php:1) in /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/includes/funkcije.php:1) in /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Градска општина Звездара - Одељење за финансије и привреду
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна Локална самоуправа Управа Градске општине 
Одељење за финансије и привреду Штампа

врши послове:

- планира, припрема  нацрт одлуке о буџету и прати извршење буџета;
- врши расподелу средстава буџетским корисницима у оквиру одобрених апропријација;
- обавештава кориснике буџетских средстава о одобреним апропријацијама и квотама;
- врши контролу преузетих обавеза, одобрава их и доставља трезору ради извршења;
- припрема предлог одлуке о употреби сталне и текуће буџетске резерве;
- припрема измене и допуне одлуке о буџету у току буџетске године;
- врши контролу програма пословања и прати наменско трошење буџетских средстава у јавним предузећима;
- месечно праћење и извештавање о зарадама запослених у Градској општини Звездара и јавним предузећима чији је оснивач Скупштина градске општине;
- прати прилив средстава на консолидованом рачуну трезора и контролише расходе,  управља буџетском ликвидношћу;
- води главну књигу трезора у складу са контним планом на основу система јединствене буџетске класификације;
- врши послове ликвидатуре и благајне;
- води књиговодствене евиденције директних корисника и индиректног корисника буџета месних заједница и усклађује их са главном књигом трезора;
- саставља месечне, периодичне и годишње финансијске извештаје и консолидовани завршни рачун трезора;
- обрачун плата и других примања запослених, именованих и постављених и изабраних лица;- води евиденције имовине и средстава;
- припрема предлог финансијског плана; 
- врши издавање уверења из евиденције приватних предузетника;
- врши израду нацрта одлука и других аката и послове стручног опслуживања Скупштине градске општине и њених радних тела, Председника градске општине и Већа градске општине из  делокруга рада Одељења;
- друге послове утврђене законом и другим прописима.

Начелник Одељења: Горица Пурић,
e mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
тел. 011 3405-923