• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна Локална самоуправа Управа Градске општине 
Oдељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката Штампа

основано је да би се брже, квалитетније и ефикасније решавали проблеми и потребе грађана Звездаре, без обзира да ли је Општина надлежна или није за решавање конкретних захтева и потреба.

Одсек за комуналне делатности:

- планирање мера одржавања јавних зелених површина и дечијих игралишта;
- прима и обрађује захтеве за постаљање јавне расвете;- стара се о изградњи, одржавању и            коришћењу некатегорисаних путева;
- прикупља и обрађује податке за гасоводну мрежу, топловодну мрежу, електромрежу и мрежу     водовода и канализације;
- прима и обрађује захтеве за постављање надстрешница на јавним стајалиштима;
- стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју.

 

Одсек за управно - правне послове:

- прима и обрађује захтеве за постављањем привремених објеката (киосци, витрине, тезге,        баште, рекламе);
- одобравање уклањања стабала и делова стабала са јавних зелених површина уз претходну    сагласност и у складу са прописима града Београда:

Одсек за координацију инвестиционих пројеката и заштиту животне средине:

- доноси програме и спроводи пројекте развоја градске општине;
- даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси Град;
- координира послове везане за реализацију мини пројеката;
- припрема и координира послове везане за текуће одржавање школа;
- предлаже мере уређивања и одржавања спољног изгледа стамбених и пословних зграда;
- предузима мере заштите и унапређења животне средине;- доноси акционе и санационе планове   за заштиту животне средине;
- прати и предлаже спровођење мера енергетске ефикасности;
- спроводи мере заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта.

Начелник Одељења:  Небојша Перић
е-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
тел. 011 3405 695