• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна Локална самоуправа Комисије 
Савет за миграције Штампа

Савет за миграције обавља послове који се односе на: праћења и извештавања Комесаријата о миграцијама на територије Општине, предлагање програма, мера и планова активности које трреба предузети ради ефикасног управљања миграцијама, друге послове у области управљања миграцијама, препознавање расположивих ресурса на локалном нивоу, примењивање усвојене методе планирања током процеса планирања,утврђивање и спровођење потребних активности уз активну сарадњу са Комесаријатом за избеглице и миграције.

Састав Савета за миграције:

1.Милош Игњатовић, председник
2.Предраг Веиновић, заменик председника
3.Леила Руждић Трифуновић, координаторка
4.Горица Пурић, чланица
5.Златко Петрин, члан
6.Јелена Папић, чланица
7.Милош Булатовић, члан
8.Радмила Урошевић,
9.Милош Петровић,
10.Драган Радоњић,
11.Маја Малетић, секретарка
12.Мила Колар, чланица/Центар за социјални рад-Одељење Звездара
13.Данило Богдановић, члан/Полицијска станица Звездара
14.Вања Бобић, чланица/Полицијска станица Звездара