• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна Локална самоуправа Комисије 
Комисија за помоћ особама са инвалидитетом Штампа

Комисија је формирана у децембру 2005. одлуком председника Општине Звездара.

Задатак Комисије је да за подручје Градске општине Звездара утврди предлог активности које се односе на помоћ лицима са инвалидитетом, њихово веће укључивање у друштвене активности и информисање о њиховим потребама, приоритетима и проблемима.

Циљ Комисије је и повезивање свих удружења за помоћ особама са инвалидитетом на територији Општине Звездара, пружање правне помоћи и координирање рада локалних организација, иницијатива за решавање проблема особа са инвалидитетом пред релевантним институцијама, као и повезивање са здравственим установама и Центром за социјални рад.

Ради свеобухватнијег сагледавања проблема особа са инвалидитетом у циљу стварања стратегије за помоћ особама са инвалидитетом на предлог Комисије је отворена Канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом која се налази у просторијама МЗ "Булбулдер", Димитрија Туцовића 83.