• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна Локална самоуправа 
Канцеларије Штампа

У оквиру Градске општине Звездара, на иницијативу комисија које је формирао председник ГО и на основу Статута ГО, отворене су канцеларије за пружање помоћи мањинским и угроженим групама становништва: