Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/includes/funkcije.php:1) in /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/includes/funkcije.php:1) in /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/includes/funkcije.php:1) in /home/gozvezd/public_html/zvezdara.org.rs/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Градска општина Звездара - Градске надлежности
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна Контакт Звездарски адресар 
Градске надлежности Штампа

ГРАД БЕОГРАД
www.beograd.rs

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Драгослава Јовановића 2, централа 3229-678
- Кабинет председника Скупштине града, тел. 3229-915

ГРАДОНАЧЕЛНИК
- Кабинет градоначелника, тел. 3246-764
- Кабинет заменика градоначелника, тел. 3216-393

ГРАДСКО ВЕЋЕ
Трг Николе Пашића 6, централа 3229-678

ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Тиршова 3, тел. 3610-157

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА БЕОГРАДА
Косовска 17/I, тел. 3240-394

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ
Краљице Марије 1/V, тел. 7157-038
- Одељење управне инспекције
- Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара, Бул. краља Александра 77, тел. 3405-955

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Трг Николе Пашића 6, тел. 3229-767
- Управа за трезор, тел. 3216-276
- Управа јавних прихода, тел. 3216-497, www.finansijebgd.org
Одељењe Звездара, Захумска 23а, тел. 242-4492
радним даном 08.00-14.0008.00-14.00 FREE, средом 08.00-20.0008.00-20.00 FREE

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ
Краљице Марије 1/XVII, тел. 7157-369
- Управа за цене, тел. 7157-387
- Управа за пољопривреду, тел. 7157-394
- Дирекција за робне резерве, тел. 7157-388

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
Краљице Марије 1/XII, тел. 7157-480

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ
Краљице Маријe 1/VI, тел. 7157-522

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Краљице Марије 1/XVIII, тел. 7157-019

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Краљице Марије 1/VIII-X, тел. 7157-212
- Одсек Звездара, тел. 330-9228

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА
Краљице Марије 1/XVI, тел. 3376-374

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Краљице Марије 1/XIII-XIV, тел. 7157-278
- Управа за енергетику, тел. 7157-276
- Управа за воде, тел. 7157-331

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНСКУ И УРБАНИСТИЧКУ ИНСПЕКЦИЈУ
27. марта 43-45, тел. 2750-237
- Градска грађевинска инспекција, тел. 3220-441
- Градска урбанистичка инспекција
- Управа за имовинско-правне послове, тел. 2750-237

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ
27. марта 43-45, тел. 2754-933, www.bgsaobracaj.rs
- Дирекција за путеве, тел. 3222-993
- Дирекција за јавни превоз, тел. 3309-153, www.bgprevoz.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
27. марта 43-45, тел. 3222-681
- Градска инспекција за заштиту животне средине, 334-2680, 330-9125

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
Краљице Марије 1/XI, тел. 7157-440

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
27. марта 43-45, тел. 2753-459
- Дежурна инспекција, 3227-000, 3309-760, 3309-762
- Градска комунална инспекција, 2750-135, 330-9321
- Градска саобраћајна инспекција, 2754-297, 330-9490

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
27. марта 43-45, тел. 3309-085

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ
27. марта 43-45, тел. 3309-089

СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Краљице Марије 1/IV, тел. 7157-425

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПРОПИСЕ
Драгослава Јовановића 2, тел. 3241-909

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
Краљице Марије 1/XI, тел. 7157-453
- Службени лист Града Београда, www.sllistbeograd.rs

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, Тиршова 1, тел. 3605-600

СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА
Тиршова 1/IV, тел. 3605-609
- Београдски позивни центар, тел. 0800-110-0110800-110-011 FREE

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА БЕОГРАДА
Макензијева 31, тел. 2453-158, 2453-159, 2432-482

ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКУ И СТАТИСТИКУ
Тиршова 1, тел. 3620-138, https://zis.beograd.gov.rs
- Бирачки списак - https://birackispisak.beograd.gov.rs

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ГРАДА БЕОГРАДА
Краљице Марије 1/XIX, тел. 7157-006

АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Масарикова 5/X, тел. 3061-491

АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И САРАДЊУ СА УДРУЖЕЊИМА
Краљице Марије 1/XIX, тел. 7157-361

АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И СТАНОВАЊЕ
Трг Николе Пашића 6, тел. 3216-309

АГЕНЦИЈА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
Краљице Марије 1/VI, тел. 7157-135

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Краљице Марије 1/XIX, тел. 7157-351, www.kancelarijazamlade.rsГРАДСКА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

Јавна и комунална предузећа

ГСП "БЕОГРАД", Кнегиње Љубице 29, www.gsp.rs
- Диспечерски центар (00-24): 366-4040
- Говорни аутомат: 3033-370, 3033-371
- Продаја претплатних маркица на Звездари: Цветкова пијаца,  Коњарник (окретница), Омладински стадион, Миријево II (окретница 46, 27Л), Миријево III (окретница 20, 27)

ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС", Краљице Марије 7, www.parking-servis.rs
- Инфо медиа центар (00-24): 3035-400

ЈКП "БЕОГРАДСКЕ EЛЕКТРАНЕ", Савски насип 11, www.beoelektrane.rs
- Рекламације на грејање (07.00-19.0007.00-19.00): 2093-011
- Цурење инсталација (00-24): 2093-100
- Прикључења нових објеката: 222-4710, 222-4623

ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА", Делиградска 28, www.bvk.co.rs
- Контакт центар (00-24): 3606-606, Канализација: 395-4060

ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА", Мије Ковачевића 4, www.gradskacistoca.co.rs
- Инфо телефон (07.00-15.0007.00-15.00): 3294-901
- Кабасто смеће: 2758-090
- Погон Звездара, Милана Ракића 75а, тел. 2412-192

ЈКП "БЕОГРАД ПУТ", Драгослава Срејовића 8а, www.beogradput.com
- Позивни центар (00-24): 381-8101

ЈКП "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ", Рузвелтова 50, www.beogradskagroblja.rs
- Инфо-центар: 208-3476
- Дежурни центар (00-24): 207-1333, 207-1377
- Ново гробље, Рузвелтова 50, тел. 270-1300

ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ", Живка Карабиберовића 3, 3806-450, www.bgpijace.rs
Зелене пијаце на Звездари:
- Смедеревски ђерам, Живка Карабиберовића 3, тел. 2423-451
- Звездара, Бул. краља Александра 293, тел. 380-9823
- Миријево, Матице српске 43, тел. 342-6545
- Коњарник, Устаничка 205, тел. 488-7640
- Мали Мокри Луг, Бул. краља Александра 536

ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД", Сурчински пут 2, www.zelenilo.rs
- Инфо-центар (07.30-15.30): 2630-506
- Дежурна служба (15.00-07.00 и викендом): 2650-683
- РЈ Ташмајдан, Бул. краља Александра бб, тел. 3035-519

ЈКП "ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ", Данијелова 33, тел. 3954-403, www.infostan.co.rs
- РЈ Звездара, Суботичка 16, тел. 2410-883

ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО", Данијелова 33, www.stambeno.com
- Служба хитних интервенција (00-24): 3950-300
- Кориснички сервис (08.00-16.0008.00-16.00 FREE): 3950-415
- Кол-центар (00-24): 353-7777
- РЈ Звездара, Суботичка 16, тел. 3950-367

ЈКП "ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ"
Бул. краља Александра 73а, тел. 3020-100 (00-24)
www.bg-osvetljenje.rs

ЈВП "БЕОГРАДВОДЕ", Светозара Ћоровића 15, тел. 3225-125

ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА
Његошева 84, тел. 2449-494, www.beoland.com

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
Палмотићева 30, тел. 3331-500, www.urbel.com

ВУ "ВЕТЕРИНА БЕОГРАД"
Бул. деспота Стефана 119, тел. 2764-366, www.veterinabeograd.rs
- Служба комуналне зоохигијене, тел. 329-3099

Здравствене установе

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
Бул. Франше Д’Епереа 5, тел. 194, www.beograd94.rs

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР "ЗВЕЗДАРА"
Димитрија Туцовића 161, тел. 3806-969, www.kbczvezdara.org

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА, Олге Јовановић 11, тел. 2832-352
Дом здравља Миријево, Матице српске 45а, тел. 3402-700, www.dzzvezdara.rs

АПОТЕКА "БЕОГРАД"
Бојанска 16/IV, тел. 2452-648, www.apotekebgd.co.rs

Установе дечије и социјалне заштите

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЗВЕЗДАРА"
Суботичка 2, тел. 6304-453

ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Руска 4, тел. 2650-329, www.gcsrbg.org
- Општинско одељење Звездара, Крфска 7, тел. 2414-129

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД
Марије Бурсаћ 49, тел. 2698-089, www.ugcb.co.rs
- Пункт Службе помоћи у кући Звездара, Ламартинова 47, тел. 3861-417