• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Матичне књиге 
Извод из матичне књиге рођених Штампа

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одсек: Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација:
- Захтев за издавање
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Инфо пулт или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:
За лица рођена пре 1946. пожељно је навести где је обављено крштење.
Извод из матичне књиге рођених се може издати и на међународном обрасцу, за употребу у иностранству, и тада је потребно заокружити ту опцију на захтеву за издавање.

Републичка административна такса: 410 дин. (за домаћи извод)
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Наведена такса важи за прву копију. За сваку следећу копију плаћа се 120 дин.
За прву копију међународног извода плаћа се 670 дин, а за сваку следећу копију плаћа се 380 дин.

Административна такса се не плаћа за следеће намене:
- За упис у школу и факултет
- За потребе војне евиденције
- За заснивање радног односа
- За остваривање права из социјалне заштите
- За остваривање права из здравствене заштите
- За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Место предаје документације:
- Шалтер матичара у приземљу

Место решавања предмета: изводи се издају одмах по предаји захтева

Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.30, суботом 09.00-14.00

Телефон за информације: 3405-721 и 3405-629

Напомена:

Чланом 83. Закона о матичним књигама ("Сл. гласник РС" бр. 20/09) прописано је да се изводи из матичних књига и уверења издају на захтев лица из члана 41. истог закона.

Извод се издаје за лица уписана у матичне књиге МП Звездара. Уколико су подаци унети у електронску евиденцију може се добити извод и за остале градске општине града Београда: 

Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун, Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин.

Такође, уколико су подаци унети у електронску евиденцију, може се добити извод  и за следеће градове у Србији: 

Aда, Алексинац, Апатин, Аранђеловац, Бач, Баточина, Бачка Топола, Богатић, Ваљево, Власотинце, Врање, Горњи Милановац, Деспотовац, Жабаљ, Жагубица, Житорађа, Ивањица, Кањижа, Кикинда, Ковачица, Коцељева, Крагујевац, Крупањ, Кучево, Лајковац, Лесковац, Лозница, Мали Зворник, Медвеђа, Нова Варош, Нови Бечеј, Нови Сад, Осечина, Панчево, Пландиште, Пожаревац, Пријепоље, Прокупље, Рача, Рашка, Свилајнац, Сврљиг, Смедерево, Сомбор, Сјеница, Соко Бања, Сремски Карловци, Темерин, Тутин, Црна Трава, Ужице и Чачак.

 

Извод можете да поручите и на следеће начине:
- на телефон 3085-855 (радним даном 08.00-20.00 и суботом 09.00-15.00)
- преко Интернета попуњавањем формулара