• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Умрла лица 
Ископавање и пренос посмртних остатака Штампа

Одељење: Одељење за општу управу

Потребна документација:
-
Молба за ископавање и пренос посмртних остатака
-
Извод из матичне књиге умрлих
- Потврда о смрти, отпусна листа из болнице или обдукцијски налаз
-
Доказ о сродству
- Потврда ЈКП "Погребне услуге" да је лице сахрањено на Новом гробљу у Београду
- Потврда комуналног предузећа из места у које се преносе посмртни остаци или урна са посмртним остацима да је обезбеђено гробно место
- Фотокопија личне карте подносиоца захтева
- По потреби и друга документација
- Доказ о уплаћеној такси


Место набавке обрасца:
Шалтер 1 или преузмите овде PDF

Републичка административна такса: 800 
дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје документације: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: Соба 308

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-635 и 3405-926

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.