• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Приватно предузетништво 
Уверење о вођењу самосталне радње регистроване до 2005. Штампа

Одељење: Одељење за финансије и привреду
Одсек: Приватно предузетништво

Потребна документација:
- Захтев
- Фотокопија Решења о оснивању радње
- Доказ о уплаћеној такси (осим за упис радног стажа)

Место набавке обрасца: Шалтер 7 или преузмите овде
PDF

Републичка административна такса: 420 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје обрасца: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: 708

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30


Телефон за информације: 3405-790

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30