• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Пријем захтева и поднесака Штампа

Служба: Служба за управљање документима
Одсек
: Одсек за послове писарнице


Место набавке обрасца: Шалтер 8

Место предаје обрасца: шалтер 5 и 6

Радно време са странкама: радним данима 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-622 и 3405-794