• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Матичне књиге 
Промена презимена после престанка брака у року од 60 дана Штампа

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара 


Потребна документација:
- Захтев
- Уверење о настањењу (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтова 12а) или фотокопија важеће личне карте
- Правоснажна пресуда о разводу или поништењу брака (фотокопија)
- Доказ о уплаћеној такси
- Извод из матичне књиге умрлих (уколико је брак престао смрћу супружника)


Место набавке обрасца: Шалтер матичара
 или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци.
Предата документација се задржава.

Републичка административна такса: 300 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје документације: 311


Радно време са странкама:
радним даном од 08.00 до 15.00 часова

Телефон за информације: 3405-795

Напомена:
Изјава се даје пред матичарем места где је пребивалиште лица које мења лично име/презиме