• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Комунални послови 
Заузеће јавних површина (конзерв. за сладолед, расхладне витрине, тезге, луна парк и сл.) Штампа

Одељење: Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката
Одсек: Одсек за управно правне послове

Потребна документација:
- Захтев
за издавање одобрења
- Остала документација наведена у обрасцу захтева
- Доказ о уплаћеној општинској административној такси

Место набавке обрасца: Шалтер 1 или преузмите овде PDF

Општинска административна такса: 300 дин.
Уплатни рачун: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје обрасца: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: 304


Радно време са странкама: 11.00-15.00, осим петком

Телефон за информације: 3405-902; 3405-714 
Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.

Односи се на заузеће јавних површина ради постављања баште, тезге, конзерватора за сладолед, расхладне витрине, луна парка, апарате за сладолед и друго. Јавна површина је изграђено градско грађевинско земљиште, које је у општој употреби.