• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Комунални послови 
Постављање привремених монтажних објеката на јавној површини Штампа

Одељење:Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката
Одсек: Одсек за управно правне послове

Потребна документација:
- Пријава на Конкурс
- По потреби, и други документи
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Шалтер 1


Напомена везана за документацију:
Подноси се по објављивању Конкурса којим ће бити утврђени сви потреби услови

Општинска административна такса: 960 дин.
Уплатни рачун: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје обрасца: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: 304


Радно време са странкама: 11.00-15.00, осим петком

Телефон за информације: 3405-902; 3405-714 
Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.