• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Избегла и прогнана лица 
Издавање дупликата легитимације расељеног лица Штампа
Одељење: Одељење за друштвене делатности
Одсек:
Социјална заштита - повереништво за избеглице


Потребна документација:
- Лична документа (лична карта - страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта - за пунолетне, извод из Матичне књиге рођених не старији од шест месеци, и лична карта једног родитеља - за малолетне)
- Пријава боравишта
- Потврда МУП-а о нестанку документа
- Две фотографије за старије од шеснаест година

Место предаје документације: 313

Место решавања предмета: 313

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-775