• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Инспекције 
Пријава нелегалне градње телефоном Штампа

nelegalnagradnja.gifНелегалну градњу на територији Општине Звездара грађани могу да пријаве на бројеве телефона 7850-350 и 066-64-00-999, радним данима од 07:30 до 15:30 часова као и дежурном грађевинском инспектору на број телефона 3405-742, радним данима од 10:00 до 15:30 часова и на број 066-66-22-000, радним данима од 15:30 до 18:00, а суботом од 08:00 до 16:00 часова.

Телефонске представке грађана се евидентирају и имају дејство иницијативе за покретање инспекцијског потупка по службеној дужности.

Инспектор обавештава подносиоца представке како је поступио са представком у року од 15 дана, најкасније у року од 30 дана.

Писмени поднесци могу се предати радним данима од 07:30 до 18:30, а суботом од 9:00 до 14:00.