• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Имовинско-правни послови 
Уверење о физичким деловима у циљу укњижбе Штампа

Одељење: Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
Одсек: Одсек за имовинско-правне послове

Потребна документација:
- Власнички лист не старији од 6 месеци
- Копија плана парцеле не старији од 6 месеци
- Уверење о снимљеним објектима на катастарској парцели
- Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:
За вишеспратне зграде из национализације није потребно Уверење о снимљеним објектима на катастарској парцели

Републичка административна такса: 500 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје документације:
шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: 512

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-670

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.