• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Грађанска стања 
Промена личног имена Штампа

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација:
- Захтев за промену личног имена
- Изјава за промену личног имена
- Уверење о пребивалишту (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтова 12а)
или фотокопија важеће личне карте
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Шалтер матичара или преузмите овде PDF

Напомене везане за документацију:

Изјаву за промену личног имена (преузмите PDF) подносилац захтева попуњава и потписује пред референтом на шалтерима 5 и 6 приликом подношења захтева.

Републичка административна такса: 740 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број:
32-022

Место предаје документације: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: 310

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 14.00 часова


Телефон за информације: 3405-920

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети 
радним даном од 7.30 до 15.30.