• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Грађанска стања 
Промена личног имена малолетног детета Штампа

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација:
- Захтев за промену личног имена малолетног детета
- Пресуда о утврђивању-оспоравању очинства или записник о признавању очинства
- Изјава-сагласност родитеља за промену презимена
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Шалтер матичара или преузмите овде PDF

Републичка административна такса: 740 дин. 

Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје документације: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: 310

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 од 
14.00 часова

Телефон за информације: 3405-920

Напомене:

Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети радним даном од 7.30 до 15.30


Неопходно лично присуство родитеља детета, као и детета ако је старије од 10 година ради давања сагласности за промену имена.