• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Грађанска стања 
Накнадни упис у матичну књигу умрлих Штампа
Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација за упис у МК умрлих:
- Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих
- Потврда о смрти (издата од стране лекара - у два примерка)
Копија личне карте покојника или Уверење о пребивалиштву за умрло лице (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтова 12а)
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца:
Шалтер матичара или преузмите овде PDF

Републичка административна такса: 740 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број:
32-022

Место предаје документације: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: 310

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 14.00 часова

Телефон за информације: 3405-920

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети 
радним даном од 7.30 до 15.30