• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Грађанска стања 
Накнадни упис у матичну књигу рођених Штампа
Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација за упис у МК рођених:
- Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених
- Извод из матичне књиге рођених  за родитеље
- Извод из матичне књиге венчаних за
родитеље
- Уверење о држављанству за родитеље
-  Копија важећих личних карата за родитеље или Уверење о пребивалиштву за родитеље (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтова 12а)
- Медицинска документација која прати чињеницу рођења детета
- Изјава сведока који су присуствовали порођају (уколико је дете рођено ван здравствене установе) даје се лично пред овим органом

- По потреби и друга документација

Место набавке обрасца:
Шалтер матичара или преузмите овде PDF

Место предаје документације: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: 310

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 14.00 часова

Телефон за информације: 3405-920

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети 
радним даном од 7.30 до 15.30