• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Грађанска стања 
Исправка и допуна података у матичним књигама Штампа

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација:
- Захтев за исправку података
- Извод из матичне књиге за који се тражи исправка
- Фотокопија важеће личне карте подносиоца захтева
- По потреби, и друга документа

Место набавке обрасца: Шалтер матичара или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Место предаје документације: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: 310

Радно време са странкама: радним даном од 
08.00 до 14.00 часова

Телефон за информације: 3405-920

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети 
радним даном од 7.30 до 15.30