• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Документа за иностранство 
Потврда о издржавању Штампа

Одељење: Одељење за општу управу

Потребна документација:
- Захтев за издавање
- Доказ о сродству (изводи из матичних књига рођених и венчаних)
- Доказ о пребивалиштву (Уверење о пребивалишту Полицијске управе за град Београд, Љермонтовљева 12а, или фотокопија личне карте)
- За пензионере: Потврда о укупно исплаћеној пензији за претходну годину, односно доказ да није корисник пензије (издаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Немањина 30)
- За запослене: Потврда послодавца о укупно исплаћеној заради за претходну годину
- За незапослене: Потврда да је лице незапослено (издаје Национална служба за запошљавање, Гундулићев венац 23-25)
- За децу: Потврда о редовном школовању
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Шалтер 7 или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:
Образац потврде на више језика, за употребу у иностранству, може се добити у соби 308

Републичка административна такса: 600 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје документације: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: 308

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-635, 3405-926

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.