• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Документа за иностранство 
Уверење о породичном стању за употребу у иностранству Штампа

Одељење: Одељење за општу управу

Потребна документација:
- Захтев за издавање
- Доказ о сродству (изводи из матичних књига рођених и венчаних)
- Доказ о пребивалиштву за све чланове породице (Уверење Полицијске управе за град Београд, Љермонтовљева 12а, или фотокопије личних карата)
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Шалтер 7 или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:
Образац уверења на више језика, за употребу у иностранству, може се добити у соби 308

Републичка административна такса: 600 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број:
32-022

Место предаје документације: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: 308

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-635, 3405-926

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.