• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Борачко-инвалидска заштита 
Рангирање бораца и инвалида за решавање стамбених питања Штампа

Одељење: Одељење за општу управу

Потребна документација:
- Захтев за решавање стамбене потребе
- Решење ПИО фонда о двоструком стажу
- Уверење о пребивалишту (Г-СУП Љермонтова 12)
- Уверење о држављанству
- Извод из матичне књиге рођених, венчаних
- Изјава подносиоца да ни он ни чланови домаћинства не поседује непокретност на подручју Београда, Србије и бивше СФРЈ
- Оверен уговор о подстанарском односу (оверена изјава два сведока)
- Потврде о школовању за децу
- Извод са евиденције незапослених
- Доказ из РГЗ - катастра да не поседује непокретност
- Доказ из управе прихода да се не дужи порезом на непокретност
- Уверење из АПР-а
- Потврда ПИО да није у пензији

Напомена везана за документацију:
Захтеви се подносе према месту пребивалишта, а увиђај се врши према фактичком стању.

Место предаје документације: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: Соба 302

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-763, 2422-983

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.


У Општини Звездара се врши само рангирање, а станове додељује Градска управа за борачко-инвалидску заштиту.