• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Борачко-инвалидска заштита 
Признавање права на месечно новчано примање Штампа

Одсек: Одсек за борачку и инвалидску заштиту

Потребна документација:
- Попуњен образац
- Извод из матичне књиге рођених
- Копија важеће личне карте подносиоца захтева и чланова породице који живе на истој адреси
- Уверење Националне службе за запошљавање
- Уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
- Уверење Управе јавних прихода града Београда, ул.Захумска бр. 23а
- Уверење Републичког геодетског завода - Служба за катастар непокретности,ул. 27 марта 43-45
- Увење АПР-а, ул. Бранкова бр.25
- По потреби и друга документа

Место набавке обрасца: Шалтер 1 или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:
Подносе се оригинали или оверене фотокопије

Место предаје документације: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: Соба 302

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-763, 2422-983

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.