• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Борачко-инвалидска заштита 
Признавање права на ортопедско помагало Штампа

Одсек: Одсек за борачку и инвалидску заштиту

Потребна документација:
- Попуњен образац
- Копија важеће личне карте
- Медицински налази Специјалне болнице за рехабилитацију и ортопедску протетику, Булевар Војводе Путника 7
- Потврда Републичког фонда за здравствено осигурање/Фонда за социјално осигурање војних осигураника да ли је војни инвалид по истом телесном оштећењу остварио истоветно право преко тих фондова и уколико јесте када истиче рок трајања преузетог помагала или дела помагала - РФЗО Звездара, Радослава Грујића бр. 25

Место набавке обрасца: Шалтер 1 или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:
Подносе се оригинали или оверене фотокопије

Место предаје документације: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: Соба 302

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-763, 2422-983

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.