• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Борачко-инвалидска заштита 
Право на помоћ у случају смрти Штампа

Одсек: Одсек за борачку и инвалидску заштиту

Потребна документација:
- Попуњен образац
- Извод из матичне књиге умрлих
- Копија личне карте подносиоца захтева и преминулог корисника
- Доказ о сродству: Извод из матичне књиге којим се доказује сродство (МК рођених, МК венчаних)
- Копија рачуна о извршеној сахрани
- Копија текућег рачуна на који ће се извршити уплата

Место набавке обрасца: Шалтер 1 или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:
Подносе се оригинали или оверене фотокопије

Место предаје документације: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: Соба 302

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-763, 2422-983

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.