• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Бирачки списак 
Увид у бирачки списак Штампа

Одељење: Одељење за општу управу
Одсек: Послови бирачког списка

Потребна документација:
- Лична карта или било који документ са ЈМБГ

Место решавања предмета: канцеларија 702

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30 часова

Телефон за информације: 3405-701

Напомена:
Могућ је увид лично, путем телефона 3405-701 или на интернет страници 
http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal.