• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Бирачки списак 
Уверење о упису у бирачки списак Штампа

Одељење: Одељење за општу управу
Одсек: Послови бирачког списка

Потребна документација:
- Захтев
- Ли
чна карта или ЈМБГ
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: канцеларија 702, шалтер 7 или преузмите овде PDF

Републичка административна такса: 600 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје обрасца: канцеларија 702, шалтери 5 и 6 (ако се тражи уверење за суд предаја образаца је само на шалтерима)

Место решавања предмета: канцеларија 702

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-701

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30 часова.