• Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
  • Градска општина Звездара
Почетна е-Управа Бирачки списак 
Потврда о бирачком праву Штампа

Одељење: Одељење за општу управу
Одсек: Послови бирачког списка

Потребна документација:
- Лична карта или било који документ са ЈМБГ
- Захтев
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: канцеларија 702, шалтер 7 или преузмите овде PDF

Републичка административна такса: 600 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје обрасца: канцеларија 702

Место решавања предмета: канцеларија 702

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-701

Напомена:
У периоду од расписивања избора до датума њиховог одржавања, републичка административна такса се не плаћа. Захтеве је могуће поднети и у писарници на шалтерима 5 и 6 сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова.